کارگروه امداد، نجات و سلامت

مسئول کارگروه: دکتر علی اردلان

سوالات مرتبط با کارگروه در پیوست حکم ریاست جمهوری:

۱- کمیت عملیات امداد و نجات صورت گرفته در بازه زمانی شروع تا پایان سیلاب چقدر بوده است؟

۲- کاستی‌های عملیات امداد و نجات چه بوده و از چه عواملی تأثیرپذیرفته است؟

۳- کمیت و کیفیت راهنماها، پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های امداد و نجات در کشور چیست؟ آنها به چه اندازه در جریان سیلاب عملیاتی شده‌اند؟

۴- فرماندهی عملیات امداد و نجات و کیفیت هماهنگی بین سازمانی در این عملیات چگونه بر خسارات جانی اثر گذاشته است؟

۵- وضعیت آمادگی کشور برای عملیات امداد و نجات چگونه و در چه سطحی است؟

۶- کمک‌های مردمی چه نقشی در عملیات امداد و نجات ایفا کرده است؟

۷- کمک‌های کشورهای خارجی چه اثری بر عملیات امداد و نجات داشته است؟

۸- کمیت و کیفیت عملکرد سازمان‌های امداد و نجات کشور (دولتی، غیردولتی، مدنی) در جریان سیلاب چگونه بوده است؟

۹- درس‌آموخته‌های سیلاب برای عملیات امداد و نجات کشور در آینده چیست؟

۱۰- اصلاحات مؤثر به منظور ارتقای آمادگی‌های کشور در زمینه امداد و نجات سیلاب چیست؟