کارگروه آموزش و منابع انسانی

مسئول کارگروه: دکتر سعید مرید

در راستای تعهدات هیئت و پشتیبانی از سوالات مطرح شده در حکم ریاست محترم، این کارگروه تشکیل و سوالات ذیل در دستور کار قرار گرفت:  
1-    آموزش مدیریت ریسک و شرایط اضطراری در سازمان مدیریت بحران کشور و استانداری‌ها چگونه است؟
2-    چالش‌‏ها و راهکارهای ارتقاء کارکرد آموزش در مدیریت بحران کدامند؟
3-    آموزش در مدیریت بحران و سیلاب در مجموعه وزارت نیرو چگونه است؟  
4-    چالش‏‌ها و راهکار در ارتقاء آموزش در مدیریت بحران و سیلاب در مجموعه وزارت نیرو چگونه است؟
5-    چالش‌‏ها و توصیه‌‏ها برای تبدیل آموزش به مهارت فردی و سازمانی در سازمان مدیریت بحران کشور، استانداری‏‌ها و وزارت نیرو چگونه است؟
6-    تجربیات سیل اخیر و تقاضای آموزشی بخش اجرا چگونه است؟
7-    چالش‌‏ها در آموزش‌‏های رسمی (ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی) مدیریت بحران و سیلاب و راهکارهای ارتقاء چگونه است؟
8-    ارزیابی احراز مسئولیت‌های مرتبط با مدیریت سیلاب و سدها در وزارت نیرو چگونه است؟
9-    وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی در حوزه سازمان مدیریت بحران و سیلاب و راهبردهای لازم در ارتقاء آن چگونه می‌باشند؟