کارگروه حقوقی

مسئول کارگروه: دکتر سیدمصطفی محقق داماد

سوالات مرتبط با کارگروه در پیوست حکم ریاست جمهوری:

۱- قوت‌ها و ضعف‌های نظام حقوقی کشور در زمینه مدیریت سیلاب چیست؟

۲- چگونه تخطی از ضوابط حقوقی در عرصه‌های مختلف (از جمله اجرای زیرساخت‌ها، شهرسازی، مدیریت بحران، محیط زیست و منابع طبیعی، مدیریت منابع آب و...) سبب افزایش آسیب‌پذیری کشور در مقابل سیلاب شده است؟

۳- قصرها و تقصیرهای حقوقی محقق شده در جریان بروز حادثه سیلاب و پی‌آمدهای ناشی از آن در استان‌های مختلف چیست؟

۴- درس‌آموخته‌های حقوقی و قانونی سیلاب چیست؟

۵- اصلاحات ضروری برای تقویت نظام حقوقی و قانونی کشور در جهت تقویت تاب‌آوری و افزایش ظرفیت مدیریت سیلاب چیست؟