کارگروه هیدرولوژی و منابع آب

مسئول کارگروه: دکتر بهرام ثقفیان

سوالات مرتبط با کارگروه در پیوست حکم ریاست جمهوری:

1. تفاوت‌ها و شباهت‌های سیلاب‌های اخیر با سیلاب‌های بزرگ گذشته در ایران چیست؟ و چه تأثیری بر کل رخداد سیلاب و مدیریت آن باقی گذاشته است؟
2. تجهیزات سنجش متغیرهای هیدرولوژیک و دیگر سیستم‌های داده‌برداری قبل و حین سیلاب چگونه بوده است؟
3. نحوه اطلاع‏رسانی درباره سیلاب و ساختار آن در وزارت نیرو و نحوه تبدیل آن به اقدامات مدیریتی چگونه بوده است؟
4. عملکرد سازمان‌های مسئول در زمینه مدیریت منابع آب و سدها در پاییز و زمستان ۱۳۹۷ و بعد از آن برای مدیریت سیلاب چگونه بوده است؟
5. کمیت و کیفیت واکنش سازمان‌های متولی مدیریت منابع آب به هشدارها و اخطار‏های سیلاب سازمان هواشناسی چگونه بوده است؟
6. سدها چه نقشی در تشدید یا مدیریت و تعدیل سیلاب داشته‌اند؟
7. حجم بارش‌ها چقدر بوده و سازه‌های آبی( مخازن سدها و...) در بهترین عملکرد تا چه اندازه می‌توانسته‌اند در تسکین سیلاب نقش داشته باشند و چه میزان سیلاب ناگزیر بوده است؟
8. کمیت و کیفیت استفاده یا عدم استفاده از عملیات غیرسازه‏ای مدیریت منابع آب چگونه بر سیلاب و خسارت‌های آن تأثیر گذاشته است؟
9. رویکردهای کلان و بلندمدت و اولویت‌بندی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات در نظام مدیریت منابع آب کشور چگونه بر بروز و خسارت‌های سیلاب اثر گذاشته است؟
10. تعاملات میان سطوح (سطح ملی و محلی) و سازمان‏های مختلف درگیر در مدیریت منابع آب و سازه‌های آبی (وزارت نیرو و شرکت‏های تابعه، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری‌ها، و ...) چگونه بر مدیریت سیلاب اثر گذاشته است؟
11. سیلاب چه تأثیرات مثبتی بر منابع آب ایران باقی می‌گذارد؟
12. درس‌آموخته‌های سیلاب برای مدیریت منابع آب کشور چیست؟
13. ارتقای سطح مدیریت منابع آب کشور برای افزایش تاب‌آوری در مقابل سیلاب، مستلزم چه اصلاحاتی است؟